Healingsterapi

Healingsterapi består af forskellige terapier, som supplerer hinanden. Afhængig af temaerne i dit liv og hvad du er klar til at arbejde med, kan terapien bestå af forløsende terapi, genoplevelsesterapi, helliggørelsesterapi og erkendelsesterapi. Ved samtale finder vi sammen ud af, hvad du har brug for og undervejs rådfører vi med din indre vejleder.

 

 

 

Forløsende terapi

Her arbejdes med at forløse blokerende lag fra fortiden. Det kan vise sig ved at følelser som sorg, ensomhed, vrede, skyld, opgivenhed, angst og længsel fylder uforholdsmæssigt meget i dit liv.

 

Genoplevelsesterapi

Denne terapiform bruges når du har et gennemgående tema i dit liv, som du har brug at genopleve for at opnå en forståelse af dennes årsag og indvirkning.

 

Helliggørelsesterapi

Dette er en dyb healing af personlighedens legemer, som kan bruges ved afbalancering og ved fysiske problemer.